Izložba "Arheološka istraživanja Univerziteta u Ljubljani - Podunavlje" sutra u Vršcu

Izložba "Arheološka istraživanja Univerziteta u Ljubljani - Podunavlje" sutra u Vršcu

Autor :  jul 17, 2018

Gradski muzej Vršac u sredu 18. jula, organizuje izložbu - Arheološka istraživanja Univerziteta u Ljubljani, Podunavlje (2007 - 2017), autora  prof. dr Predraga Novakovića.

Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova.

Odeljenje Univerziteta za arheologiju iz Ljubljane je u sa saradnji sa srpskim kolegama ostvarila niz projekata u istraživanju srpskog podunavlja tj područja Vinče, Starčeva, Vatina i Vršca.

Zahvaljujući ovoj saradnji ostvaren je niz rezultata kako na naučnom tako i na razvojnom i obrazovnom planu.

- Savremena arheološka istraživanja danas su nezamisliva bez primene moderne tehnologije, kao što je primena daljinske detekcije prilikom arheoloških ispitivanja. Ovom metodom se obavlja prepoznavanje arheoloških ostataka na površini terena, uočavaju odrazi pokrivenih objekata u reljefu, rekonstruišu dogadjaji koji su doveli do pokrivanja i izradjuju precizni planovi otvorenih i očišćenih nalazišta. Osim detekcije, koriste se i druge geofizičke metode (georadar, magnetizam, geoelektrika, seizmika). Pojava interneta pogodovala je razvoju Google Map I Google Earth koji su značajno pomogli arheolozima u lociranju nalazišta. Jedan od najkorisnijih metoda arheološkog istraživanja je aeroarheologija, odnosno snimanje reljefa iz vazduha. Naša zemlja je izuzetno pogodna za arheološko istraživanje pomoću aerofotografija, a otvaranje škole u Kostolcu pogoduje daljem razvoju ove tehnike.

U okviru istraživanja Univerziteta u Ljubljani bilo je 7 projekata koji su upravo zahvaljujući ovih tehnologijama doveli do novih naučnih saznanja.

- Arheolozi su kod Vatina i Vršca pronašli veliki broj predmeta iz bronzanog, gvozdenog doba i neolita, koji su do sada bili neotkriveni. Kružna struktura sa koncentričnim rovovima blizu Vršca verovatno potiče iz bronzanog doba (2200-700 god p.n. e.). Vršački krugovi imaju veliku sličnost sa krugovima u rumunskom delu Banata. Lokaliteti kod Vinče i Starčeva pokazala su veoma bogato područje koje je korišćeno ne samo za život već i za gajenje poljporivrednih kultura. Nađeno je više od 1000 fragmenata kremike, kamenih odbitaka, kostiju kao i građevinskog materijala. Cilj ovakvih projekata bio je da se kroz iskustva upotrebe moderne tehnologije dođe do novih arheoloških saznanja koja su do sada bila nepoznata kako stručnjacima tako i široj javnosti.

U projekte su pored Univerziteta u Ljubljani i Gradskog muzeja Vršac bili uključeni partneri iz Muzeja grada Beograda, Arheološkog instituta, Muzeja Srema, Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva i Odeljenja za arheologiju Univerziteta u Beogradu.

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"

  1. Najnovije
  2. Najčitanije