Oglasi -
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja malih oglasa portala eVrsac.rs

 
Korišćenjem sadržaja malih oglasa portala eVrsac.rs, ili bilo kojih informacija sa tih stranica, bezuslovno prihvatate sledeće uslove korišćenja.
 
Portal eVrsac.rs i njegovi vlasnici ne odgovaraju za bilo kakvu štetu, nemoralnu nameru ili ponudu od drugih osoba nastalu usled objavljivanja bilo kojih podataka iz oglasa oglašivača. Mali oglasi na portalu eVrsac.rs su namenjeni punoletnim osobama i ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo koje postupke nastale usled korišćenja stranica sajta www.evrsac.rs.
 
Portal evrsac.rs ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti i istinitosti oglasa ili bilo kog njegovog dela, kao ni za kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga.
 
Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (kako zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i ceni ponude i slično) rešavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Portal eVrsac.rs nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih odnosa. 
 

Deklaracija

Deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. Prema Zakonu o oglašavanju, član 19, proizvođač oglasne poruke je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima emiteru oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Uredno popunjena Deklaracija je obavezna za oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika, kao i za fizička lica za oglase u sledećim kategorijama:

 • Posao
 • Posao/Briga o deci i starima, održavanje domaćinstva (može i za fizička lica, neophodna je fotokopija lične karte)
 • Lični kontakti (za fizička lica neophodna je i fotokopija lične karte)
 • Pomoćna lekovita sredstva
 • Sportski preparati
 • Lovačko oružje
 • Usluge
 • Usluge/Podučavanje (za fizička lica neophodna je i fotokopija lične karte)
 • Poljoprivredni proizvodi, sledeće potkategorije: Prerađevine od voća i povrća, Mlečni proizvodi, Meso i jaja
 • Nekretnine (samo za pravna lica, za oglašavanje na sajtu i u štampi)
 • kao i za sve oglase koji oglašavaju obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja prodaja proizvoda ili pružanje usluga.
 • Takođe, ako je za delatnost u okviru koje je predmet oglašavanja zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, oglašavanje se može obavljati ako je izdata ta saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa.
  Zabranjeno je oglašavanje kojim se preporučuje oglašivač, aktivnost ili proizvodnja i promet robe i pružanje usluga koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom nadležnog organa.

Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da izmenjenu deklaraciju pošalje na email adresu: deklaracije@evrsac.rs.

Deklaraciju možete preuzeti ovde.

 
Prilikom korišćenja malih oglasa portala www.evrsac.rs dužni ste obezbediti istinitost navedenih podataka u oglasima koje postavljate i prihvatate odgovornost za istinitost podataka koje postavljate na stranama portala.
 
Portal eVrsac.rs mali oglasi zadržavaju pravo da obrišu oglase za koje procenimo da su netačni i da korisniku koji je postavio takav oglas onemogućimo daljnji pristup portalu.
 
Mali oglasi portala evrsac.rs nisu predviđeni za poslovne oglase firmi. Isti će odmah biti brisani.
 
Postavljeni oglas traje mesec dana. Dok oglas traje, nemojte postavljati oglase iste sadržine ponovo. Ukoliko to učinite, svi novopostavljeni oglasi biće izbrisani.
 
Portal eVrsac.rs zadržava pravo izmene i dopune uslova korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Savetujemo da povremeno proveravate sadržaj ove strane, zbog mogućih izmena. Korišćenjem bilo kog sadržaja na portalu eVrsac.rs smatra se da ste upoznati sa najnovijim odnosno važećim pravilima i uslovima korišćenja.