Poziv za zakup slobodnih termina u sportskim halama

Poziv za zakup slobodnih termina u sportskim halama

Autor :  jan 11, 2017

Sportski savez Vršac uputio je poziv fizičkim i pravnim licima za učešće u postupku prikupljanja ponuda za zakup slobodnih termina u sportskim halama.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna, domaća i strana lica koja ispunjavaju uslove predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama.

Predmet ponude je zakup:

- slobodnih termina u sportskoj sali , od 8 dp 23 časa koja zadovoljava sve uslove za bavljenje sportom (teretana, svlačionicasa kupatilima i toplom vodom) kako za treninge tako i za odigravanje zvaničnih utakmica (sa obezbeđenjem, ozvučenjem i osvetljenjem od najmanje 500 luksa)

- streljane za klubove, za školski sport sa pratećom infrastrukturom (obezbeđenje prostora) i odgovarajućim strelištem za streličarstvo.

- slobodnih termina u sportskoj sali u periodu od 8 do 23 časa, koje zadovoljavaju sve uslove za bavljenjem borilačkim sportovima (fitnes, sauna, teretana, svlačionice sa kupatilima i toplom vodom)

- temperatura u sali ne sme da bude ispod 16 stepeni.

Rok za dostavljanje prijava je 20. januar.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom - "za zakuo slobodnih termina u sportskim salama".

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu Sportski savez Vršac, 26300 Vršac, Đurđa Smederevca 11.

Grad Vršac i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije